Development

Poskytujeme komplexný predajný servis. Zabezpečujeme komunikáciu a kooperáciu s financujúcou bankou kupujúceho a konsolidujeme predajné podmienky s podmienkami financovania kúpy, autorizujeme podpisy, elektronicky podávame návrh na kataster, monitorujeme katastrálne konanie. Propagujeme produkt (napr. v showroome, web, direct marketing), teasujeme záujemcov, draftujeme finálny wording.

Poskytujeme:

  • právny audit kupovanej nehnuteľnosti
  • zabezpečenie technického auditu kupovanej nehnuteľnosti
  • controlling transakčnej dokumentácie
  • vypracovanie auditu dodávateľských zmlúv, optimalizácia zmluvných inštrumentov
  • tvorba stratégie exitu zo zmluvných povinností, chránime Vaše investície

 

Zabezpečenie procesov:

  • územného a stavebného konania
  • dodatočného povoľovania stavieb
  • zmien stavieb ako aj kontroly stavebného dohľadu
  • preberania vyvolaných investícií do správy územných samospráv a sieťových prevádzkovateľov
Development