to top

Rodina a vzťahy

Oblasť právneho pôsobenia

Snažili ste sa svoje manželstvo zachrániť, ale ani napriek všetkej snahe sa Vám to nepodarilo? Potom je rozvod najvhodnejším riešením. Pri rozvode sa vzťahy medzi manželmi nachádzajú mimo rámca porozumenia a začína sa skutočný boj o deti, o výživné a o majetky. Náš rozvodový právnik Vám vysvetlí ako postupovať pri rozvode a čomu sa vyhnúť, aby Vaše deti utrpeli čo najmenšiu psychickú ujmu. Pomocou našej právnej mediácie dospejete ľahšie k dohode rodičov. Ak na dohodu nebude priestor, pomôžeme Vám dostať deti v najväčšej možnej miere do osobnej starostlivosti. Preveríme majetkové a zárobkové pomery druhého manžela, aby sa stanovilo spravodlivé výživné. Preskúmame a dohľadáme všetok spoločný majetok manželov a zabezpečíme kompletný právny servis pri majetkovom vysporiadaní.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

  • úprava styku s dieťaťom a určenie výživného
  • rozvod manželstva
  • zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a do striedavej starostlivosti
  • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • vypracovanie testamentu a vydedenia
  • ochrana majetku, aby sa nedostal do nesprávnych rúk
  • tvorba dohôd o doopatrovaní seniorov a o usporiadaní ich majetku v rodinách

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.