Insolvencie

Zabezpečujeme ochranu práv našich klientov pri insolvenčných konaniach ako aj pri súdnych sporoch.

Poskytujeme:

  •  prihlasovanie pohľadávok do insolvencií
  • preskúmanie a popieranie prihlášok konkurenčných veriteľov
  • komunikácia so správcom a s insolvenčnými orgánmi
  • pravidelný monitoring správcovského spisu a reportovanie obsahu
  • controlling úkonov správcu
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach (incidenčné, excindačné, odporovacie, preskúmavacie)
  • zastupovanie na schôdzach veriteľov a veriteľských výboroch
  • spolupráca so správcovskými kanceláriami
  • príprava podnikateľa na reštrukturalizáciu podniku
Insolvencie