Obchodné právo

Poskytujeme komplexné právne služby pre firmy súvisiace so zakladaním, transformáciou či zánikom obchodných spoločností. Pomáhame a radíme v procesoch partnerships & mergers & acquisitions, nastavujeme ochranu know-how, tvoríme obchodné dokumenty pre e-shopy.

Poskytujeme:

 • audit zmlúv, optimalizácia zmluvných inštrumentov
 • tvorba stratégie exitu zo zmluvných povinností
 • ochrana investícií
 • tvorba dokumentácie na všetky zmeny v evidenciách podnikateľov (obchodný register, register partnerov verejného sektora, živnostenský register, a ďalšie)
 • zastupovanie podnikateľov v súdnych sporoch, na štátnych úradoch a aj vo verejných tendroch
 • vymáhanie pohľadávok – kompletný právny servis
 • uplatnenie náhrady škody, vydanie obohatenia, riešenie vady dodaného tovaru/služby
 • riešenie korporátnych a kontrakčných zadaní
 •  obchodné vzťahy s medzinárodným prvkom
 • korporátna agenda
 • ochrana obchodného mena a tajomstva
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
Obchodné právo