Pracovné právo

Rozhodujeme kolektívne spory, a preto vieme, ako efektívnejšie postupovať pri kolektívnom vyjednávaní s odbormi. Spravíme Vám audit Vašej kolektívnej zmluvy.

Poskytujeme:

  • on-line poradenstvo najmä personálnym oddeleniam vo firmách (absencie, zamestnanecké delikty, nízky pracovný výkon, sprenevery, náhrady škody a pod.) a príprava potrebnej dokumentácie
  • riešenia na pokuty z kontrol inšpektorátov práce
  • zastupovanie zamestnávateľov v súdnych sporoch
  • pomoc zamestnávateľom uskutočniť reorganizáciu, prevádzať zamestnancov, prepúšťať a inak znižovať zamestnanecký stav v medziach zákona
  • optimalizovanie distribúcie manažérskych zodpovedností
  • nastavenie manažérskej zmluvy a odmeňovacích mechanizmov
  • vypracovanie pracovných zmlúv a iných právnych listín
Pracovné právo