Právo duševného vlastníctva

  • vytvoríme Vám úpravu právnych vzťahov vznikajúcich pri multisubjektových kooperáciách na tvorbe autorského diela – spoločné dielo autorov, dielo spoluautorov, adaptácie, citácie a iné
  • poskytujeme služby pri právnej ochrane autorských diel, umeleckých výkonov, priemyselných dizajnov a ďalších predmetov ochrany duševného a priemyselného vlastníctva
  • poskytujeme služby a právnu pomoc pri riešení vzťahov týkajúcich sa databáz
  • licenčná ochrana
Právo duševného vlastníctva