Právo nehnuteľností

Poskytujeme komplexný servis nehnuteľností. Pripravíme zmluvu na nakladanie s nehnuteľnosťami (kúpa, darovanie, zámena, realizácia nadstavieb, rozdeľovanie a sceľovanie území, a pod.) a zároveň úradne overíme pravosť Vašich podpisov a následne zmluvu podáme elektronicky na kataster. Sme odborníkmi v procesoch územného a stavebného konania pri ktorých dôkladne chránime záujmy našich klientov.

Poskytujeme:

  • reparcelovanie väčších území v spolupráci s obcami a vlastníkmi stavebne nevyužiteľných parciel
  • premena zdedených agropozemkových „slížov“ na zasieťované stavebné pozemky
  • dodatočné povolenie stavby a kontroly stavebného dohľadu
  • komplexný právny audit kupovanej nehnuteľnosti
  • controlling transakčnej dokumentácie
  • vypracovanie developerských zmlúv
Právo nehnuteľností