Procesné zastupovanie

Pripravíme Vám stratégiu v konaní pred súdom, namodelujeme Vám pravdepodobnosť dosiahnuteľného výsledku a zabezpečíme vám komplexný právny servis pri zastupovaní.

Poskytujeme:

  • analýzu silných a slabých stránok Vašej procesnej a právnej pozície a Vašich dôkazov
  • vyhodnotenie rizík v súdnom spore
  • monitorovanie procesného pochybenia súdu a druhej strany sporu, priebežný reporting spisu
  • vypracovanie komunikačnej stratégie so štátnym orgánom
  • korigovanie procesov so zameraním na podstatu
  • minimalizovanie nepriaznivého výsledku
  • napadneme nesprávne rozhodnutie štátneho úradu alebo kontrolných orgánov
  • poskytnutie neodkladnej súdnej ochrany
  • nezákonné rozhodnutie dáme preskúmať súdom
Procesné zastupovanie