• Členovia teamu advokátskej kancelárie Matejka Friedmannová s.r.o. boli ustanovení v pozícii „expert“ v Národnom projekte Centrum sociálneho dialógu, ktorý sa realizoval zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s názvom Zamestnanosť a sociálna inklúzia
  • Členovia teamu advokátskej kancelárie Matejka Friedmannová s.r.o. boli ustanovení v pozícii „expert“ v Národnom projekte Národná sústava povolaní, ktorý sa realizoval zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s názvom Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Členovia teamu advokátskej kancelárie Matejka Friedmannová s.r.o. sú autormi nasledovných odborných právnych publikácií: