to top

IT, umelci a výskumníci

Oblasť právneho pôsobenia

Každá umelecká zručnosť či myšlienková kreativita a každý inovatívny priemyselný nápad majú možnosť byť chránené autorstvom. No s uverejnením autorských diel, ich využitím a predajom, s udelením licencie k patentu, s ochranou databáz atď. je spojených veľa právnych režimov, v ktorých sa autori nevyznajú, a pre túto neznalosť prichádzajú o lepšie honoráre. Častokrát sa tvorí a dodáva bez písanej zmluvy, čo vystavuje objednávateľa autorského diela do rizika súdneho sporu. Nespoliehajte sa na zmluvy z internetu, internetom promovaní právnici sú najhorší. Zverte svoju kreativitu našej profesionalite. V IT sfére Vám poradíme a poskytneme právnu pomoc pri kontrahovaní zmluvy na vytvorenie software, pri kreovaní objektového modelu, databáz, procesných máp, user story, user experience, detailnej funkčnej špecifikácie a pod., ale aj pri vytvorení kontraktov s usermi v režime SaaS alebo licencie .... čím horšie si nadefinujete požiadavky na vývoj Vášho software-u, tým drahší a neskorší bude.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

  • vytvorení autorských a licenčných zmlúv, zmlúv o umeleckom výkone a ďalších
  • vytvorení zmlúv pre multisubjektové kooperácie – spoločné dielo autorov, dielo spoluautorov, adaptácie, citácie a iné
  • poradenstvo v IT pre vývoj a predaj software
  • prevody web stránok

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.