to top

Bankrot a ochrana pred veriteľmi

Oblasť právneho pôsobenia

Šťastie praje pripraveným, a v čase hroziaceho úpadku v podnikaní to platí dvojnásobne. Ak niet cesty vyhnúť sa hroziacemu úpadku, neznamená to nevyhnutne, že podnikateľ musí zbankrotovať a prísť o všetok svoj kapitál. Je prezieravé nielen požiadať o ochranu pred veriteľmi, ale najmä sa na ňu vhodne pripraviť, pretože aj insolvenčné konanie má svojich víťazov a porazených. Optimalizujte s nami saldokonto, kartu majetku, portfólio veriteľov. To Vám zabezpečí úspešný reštart v podnikaní. Prejdite s nami na stranu víťazov

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

 • príprava podnikateľa na reštrukturalizáciu podniku
 • prihlasovanie pohľadávok do insolvencií
 • preskúmanie a popieranie prihlášok konkurenčných veriteľov
 • komunikácia so správcom a s insolvenčnými orgánmi
 • pravidelný monitoring správcovského spisu a reportovanie obsahu
 • controlling úkonov správcu
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach (incidenčné, excindačné, odporovacie, preskúmavacie)
 • zastupovanie na schôdzach veriteľov a veriteľských výboroch
 • spolupráca so správcovskými kanceláriami

Zastupovali sme klientov o.i. v týchto insolvenciách:

 • českú štátnu banku v jej najväčšom európskom obchodnom prípade – v najväčšom konkurze v histórii SR z hľadiska výšky prihlásených pohľadávok
 • rakúskeho developera Soravia v reštrukturalizácii jeho podnikania
 • veriteľov v konkurze na Outlet Voderady
 • konkurzného správcu OC Európa Zvolen

Matejka Friedmannova

Matejka friedmanová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannova s.r.o.