to top

Obchod a peniaze

Oblasť právneho pôsobenia

Prioritne sa orientujeme na potreby podnikateľov, ktorým poskytujeme právne služby nielen pri bežných požiadavkách týkajúcich sa prevádzky ich podnikateľských aktivít, ale aj v kritických a krízových podnikateľských situáciách vyžadujúcich osobitnú obozretnosť a profesionalitu. Právo patrí obozretným, a v obchodných vzťahoch toto pravidlo platí obzvlášť. Môžete sa o nás oprieť pri Vašej ceste za úspechom.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

 • kontrahovaní obchodného prípadu a vytvorení vzorových obchodných dokumentov
 • zmenách v spoločnosti a ich zapísaní do obchodného registra
 • vytváraní partnershipu a nastavení jeho parametrov
 • kúpe a fúzovaní spoločností
 • ochrane obchodného imania
 • príprave na ochranu pred veriteľmi
 • verejnom obstaraní zákaziek
 • a akýchkoľvek iných situáciách v podnikaní

Máme rozmanité skúsenosti pri zastupovaní podnikateľov:

 • v daňových kontrolách
 • v dodávateľsko - odberateľských súdnych sporoch
 • v majetkových sporoch
 • pri vymáhaní pohľadávok
 • pri vymáhaní náhrady za spôsobené škody
 • v sporoch z nekalosúťažných praktík
 • v konkurze a reštrukturalizácii

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.