to top

Nehnuteľnosti a development

Oblasť právneho pôsobenia

Nehnuteľnosti majú v živote osobitý význam, právne špecifiká a spravidla vyššiu než bežnú cenu. Ak zvažujete ich kúpu, eliminujte riziko na minimum, aby ste nezostali bez peňazí aj bez nehnuteľnosti. Preskúmame katastrálnu zbierku listín, aby sme zistili či je kúpa bezpečná. Vypracujeme Vám vhodnú zmluvu (kúpa, darovanie, zámena, realizácia nadstavieb a pod.), úradne overíme podpis a podáme - už nemusíte chodiť k notárovi ani na kataster. Zvažujete výstavbu či väčší development? Istotne sa stanete zmluvným partnerom viacerých subjektov, počnúc architektmi, inžinieringom až po dodávateľa stavby, marketingovú agentúru, realitnú kanceláriu. Viackrát sme si tým prešli, a preto Vám dokážeme poskytnúť odbornú pomoc.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo pri:

  • kúpe, darovaní aj zámene pozemkových a domových nehnuteľností, bytov a garáží
  • komplexnom právnom audite kupovanej nehnuteľnosti
  • posúdení zmlúv na kúpu novostavby
  • reparcelovaní väčších území
  • dodatočnom povoľovaní stavby
  • výkone kontroly stavebného dohľadu
  • poradenstve pre developerov pri stavebnom konaní, rokovaní so sieťarmi, kontrahovaní stavebných dodávateľov, PR agentúrou, maklérmi
  • vytvorení vzorových developerských zmlúv

Matejka Friedmannova

Matejka Friedmannová s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
+421 2 381 05 493
office@matejka.company

made on with by PP IT

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.